Ženska Akcija

Ženska Akcija je ženska nevladina organizacija koja svoju energiju usmjerava u jednom cilju:
Ravnopravna, osviješčena, politički i ekonomski osnažena žena u Crnoj Gori

Ženska Akcija je prostor za

 • Političku afirmaciju žena na mjesta gdje se donose odluke
 • Ekonomsko osnaživanje žena
 • Kreiranje ravnopravnih, uravnoteženih odnosa među polovima

Ženska Akcija ima jednostavnu strukturu

 • Izvršna direktorica
 • Upravni odbor
 • Aktivistkinje

Aktivnosti

Ženska Akcija se već prepoznaje po konkretnim rezultatima koje su posljedica niza višegodišnjih aktivnosti:

Koordinacija iscrpnih socioloških i statističkih istraživanja o ženskoj populaciji u Crnoj Gori

Osnaživanje političarki za aktivno učešće u javnom i političkom životu

Kontinuirana rodna senzibilizacija novinarki i novinara

Rodno senzitivno osnovno obrazovanje

Inicijativa za rodnim budžetiranjem u Crnoj Gori

Publikovanje različitih materijala sa Gender temama

Iniciranje i koordinacija u promjeni postojeće legislative

Organizacija međunarodnih expertskih konferencija, seminara i edukativnih skupova sa aktuelnim Gender temama

Promocije knjiga, časopisa i dokumenata sa Gender osnovama

I mnoge druge

Mediji o ženama sa invaliditetom

Razvoj ženskog preduzetništva

Kultura na ženski način

IPA BIH-MNE: Stare staze bezvremenog nasleđa, Partnerstvo sa Kulturnim centrom iz Trebinja

Umrežavanjem i aktivacijom do inkluzije i zapošljavanju lica sa invaliditetom, partnestvo sa Biznis Centar Bar

Kontakt

 • Telefon

  (+382) 40 241 288

 • Mobilni Telefon

  (+382) 67 646 338